Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 11:14
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 145 720,00 62 912,00
-56,8%
103 956,00
65,2%
112 257,00
8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 287,00 52 465,00
79,1%
2 906,00
-94,5%
29 315,00
908,8%
Zysk (strata) brutto 838,00 33 640,00
3 914,3%
-3 384,00
---
-9 025,00
---
Zysk (strata) netto -7 479,00 32 596,00
---
-2 880,00
---
-5 941,00
---
Amortyzacja 2 727,00 2 301,00
-15,6%
2 130,00
-7,4%
2 617,00
22,9%
Aktywa 3 280 604,00 3 292 042,00
0,3%
3 553 324,00
7,9%
3 281 137,00
-7,7%
Kapitał własny 1 318 806,00 1 351 402,00
2,5%
1 245 349,00
-7,8%
1 239 408,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,28
2,5%
3,02
-7,8%
3,00
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,08
---
-0,01
---
-0,01
---