Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 09:06
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 334,00 1 130,00
-15,3%
891,00
-21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 132,00 126,00
-4,5%
85,00
-32,5%
Zysk (strata) brutto 120,00 97,00
-19,2%
86,00
-11,3%
Zysk (strata) netto 108,00 4,00
-96,3%
132,00
3 200,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 249,00 9 222,00
-0,3%
9 258,00
0,4%
Kapitał własny 4 711,00 4 715,00
0,1%
4 848,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 1,18
0,1%
1,21
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-96,3%
0,03
3 200,0%