Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 10:02
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 924,00 1 280,00
38,5%
1 536,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 110,00 403,00
266,4%
281,00
-30,3%
Zysk (strata) brutto 147,00 431,00
193,2%
362,00
-16,0%
Zysk (strata) netto 140,00 385,00
175,0%
312,00
-19,0%
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
0,00
---
Aktywa 6 244,00 7 087,00
13,5%
8 277,00
16,8%
Kapitał własny 4 223,00 4 608,00
9,1%
4 920,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,15
9,1%
1,23
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,10
174,3%
0,08
-18,8%