Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:00
kontakt
TREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
2 892,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -53,00 -53,00
---
-156,00
---
194,00
---
Zysk (strata) brutto -53,00 -53,00
---
-156,00
---
213,00
---
Zysk (strata) netto -52,00 -52,00
---
-155,00
---
222,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
18,00
---
Aktywa 114,00 114,00
0,0%
2 322,00
1 936,8%
3 020,00
30,1%
Kapitał własny 68,00 68,00
0,0%
2 257,00
3 219,1%
2 478,00
9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,24
1 506,7%
0,26
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
0,02
---