Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 23:10
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 433,00 15 374,00
-24,8%
18 137,00
18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 655,00 -6 329,00
---
-851,00
---
Zysk (strata) brutto -1 855,00 -6 677,00
---
-858,00
---
Zysk (strata) netto -1 456,00 -5 551,00
---
-702,00
---
Amortyzacja 286,00 273,00
-4,5%
194,00
-28,9%
Aktywa 121 657,00 96 623,00
-20,6%
97 351,00
0,8%
Kapitał własny 85 198,00 79 647,00
-6,5%
78 945,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,92 13,02
-6,5%
12,90
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,91
---
-0,12
---