Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 15:33
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 295,00 4 295,00
0,0%
4 693,00
9,3%
4 901,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 534,00 534,00
0,0%
658,00
23,2%
688,00
4,6%
Zysk (strata) brutto 676,00 676,00
0,0%
363,00
-46,3%
707,00
94,8%
Zysk (strata) netto 666,00 666,00
0,0%
113,00
-83,0%
617,00
446,0%
Amortyzacja 120,00 205,00
70,8%
99,00
-51,7%
60,00
-39,4%
Aktywa 12 758,00 12 758,00
0,0%
13 025,00
2,1%
14 016,00
7,6%
Kapitał własny 10 829,00 10 829,00
0,0%
10 942,00
1,0%
11 559,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,98 9,98
0,0%
10,08
1,0%
10,65
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,61
0,0%
0,10
-83,1%
0,57
447,1%