Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 01:39
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 591 336,00 269 582,00
-54,4%
269 582,00
0,0%
164 508,00
-39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142 207,00 40 415,00
-71,6%
40 415,00
0,0%
20 364,00
-49,6%
Zysk (strata) brutto 142 731,00 44 388,00
-68,9%
44 388,00
0,0%
140 915,00
217,5%
Zysk (strata) netto 114 667,00 35 672,00
-68,9%
35 672,00
0,0%
136 272,00
282,0%
Amortyzacja 2 777,00 2 735,00
-1,5%
2 735,00
0,0%
2 753,00
0,7%
Aktywa 2 936 469,00 3 011 254,00
2,5%
3 011 254,00
0,0%
3 009 875,00
-0,0%
Kapitał własny 1 354 317,00 1 129 247,00
-16,6%
1 129 247,00
0,0%
1 264 317,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,01 44,20
-16,6%
44,20
0,0%
49,49
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,49 1,40
-68,9%
1,40
0,0%
5,33
282,1%