Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 06:03
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 451,00 10 243,00
2 171,2%
10 243,00
0,0%
499,00
-95,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -352,00 9 221,00
---
9 221,00
0,0%
-342,00
---
Zysk (strata) brutto -378,00 9 093,00
---
9 093,00
0,0%
-411,00
---
Zysk (strata) netto -411,00 9 041,00
---
9 041,00
0,0%
-458,00
---
Amortyzacja 208,00 215,00
3,4%
215,00
0,0%
208,00
-3,3%
Aktywa 23 873,00 30 796,00
29,0%
30 796,00
0,0%
30 099,00
-2,3%
Kapitał własny 20 324,00 29 365,00
44,5%
29 365,00
0,0%
28 907,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,80 6,93
44,5%
6,93
0,0%
6,82
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 2,13
---
2,13
0,0%
-0,11
---