Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 03:15
kontakt
DGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 706,00 1 903,00
11,5%
1 702,00
-10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -143,00 151,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto 262,00 1 571,00
499,6%
1 448,00
-7,8%
Zysk (strata) netto 246,00 1 132,00
360,2%
1 173,00
3,6%
Amortyzacja 24,00 20,00
-16,7%
28,00
40,0%
Aktywa 25 682,00 25 564,00
-0,5%
25 634,00
0,3%
Kapitał własny 13 715,00 14 848,00
8,3%
16 021,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,13 13,14
8,3%
14,17
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 1,00
359,6%
1,04
3,6%