Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 15:24
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 140 633,00 99 136,00
-29,5%
587 288,00
492,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 539,00 2 211,00
-90,2%
153 410,00
6 838,5%
Zysk (strata) brutto 227 998,00 29 749,00
-87,0%
151 753,00
410,1%
Zysk (strata) netto 221 260,00 28 560,00
-87,1%
123 893,00
333,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 842 871,00 3 200 401,00
12,6%
3 134 158,00
-2,1%
Kapitał własny 1 300 569,00 1 334 476,00
2,6%
1 464 070,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 2,98
2,6%
3,27
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,06
-87,0%
0,28
332,8%