Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 16:16
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 12,00
-29,4%
9,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27,00 -49,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) brutto -28,00 -52,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) netto -28,00 -52,00
---
-93,00
---
Amortyzacja 16,00 11,00
-31,2%
34,00
209,1%
Aktywa 1 492,00 1 442,00
-3,4%
1 388,00
-3,7%
Kapitał własny 1 300,00 1 247,00
-4,1%
1 154,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,62
-4,0%
0,58
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,05
---