Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 13:44
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12,00 8,00
-33,3%
14,00
75,0%
4,00
-71,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 -43,00
---
-237,00
---
-61,00
---
Zysk (strata) brutto -96,00 -46,00
---
-241,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto -96,00 -46,00
---
-241,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 34,00 34,00
0,0%
34,00
0,0%
34,00
0,0%
Aktywa 1 255,00 1 246,00
-0,7%
1 100,00
-11,7%
1 065,00
-3,2%
Kapitał własny 919,00 872,00
-5,1%
631,00
-27,6%
566,00
-10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,41
-5,1%
0,30
-27,6%
0,27
-10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
-0,11
---
-0,03
---