Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 14:18
kontakt
DDISTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 590,00 2 512,00
-3,0%
2 105,00
-16,2%
2 582,00
22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94,00 211,00
124,5%
-539,00
---
494,00
---
Zysk (strata) brutto 72,00 186,00
158,3%
-617,00
---
468,00
---
Zysk (strata) netto 72,00 186,00
158,3%
-801,00
---
468,00
---
Amortyzacja 123,00 123,00
0,0%
124,00
0,8%
496,00
300,0%
Aktywa 10 695,00 11 077,00
3,6%
11 396,00
2,9%
12 012,00
5,4%
Kapitał własny 3 577,00 3 764,00
5,2%
2 963,00
-21,3%
3 431,00
15,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,29
5,1%
0,23
-21,3%
0,26
15,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
180,0%
-0,06
---
0,04
---