Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 13:42
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 489,00 12 997,00
4,1%
30 196,00
132,3%
22 539,00
-25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 632,00 749,00
18,5%
4 326,00
477,6%
1 600,00
-63,0%
Zysk (strata) brutto 583,00 1 000,00
71,5%
4 298,00
329,8%
1 908,00
-55,6%
Zysk (strata) netto 397,00 810,00
104,0%
3 432,00
323,7%
1 501,00
-56,3%
Amortyzacja 212,00 267,00
25,9%
446,00
67,0%
457,00
2,5%
Aktywa 25 317,00 105 183,00
315,5%
104 588,00
-0,6%
105 193,00
0,6%
Kapitał własny 16 836,00 95 733,00
468,6%
99 165,00
3,6%
100 680,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,47 8,35
468,7%
8,65
3,6%
8,78
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
102,9%
0,30
321,1%
0,13
-56,2%