Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 17:37
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 397,00 41 455,00
113,7%
34 071,00
-17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 2 437,00
---
2 070,00
-15,1%
Zysk (strata) brutto 126,00 2 495,00
1 880,2%
2 256,00
-9,6%
Zysk (strata) netto 73,00 2 039,00
2 693,2%
1 786,00
-12,4%
Amortyzacja 582,00 587,00
0,9%
600,00
2,2%
Aktywa 114 506,00 117 101,00
2,3%
115 566,00
-1,3%
Kapitał własny 103 802,00 104 110,00
0,3%
105 936,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,00 9,02
0,3%
9,13
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,18
2 850,0%
0,15
-13,0%