Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 17:34
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 267,00 1 318,00
4,0%
710,00
-46,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -208,00 -328,00
---
-502,00
---
Zysk (strata) brutto -255,00 -518,00
---
-567,00
---
Zysk (strata) netto -255,00 -518,00
---
-567,00
---
Amortyzacja 229,00 218,00
-4,8%
222,00
1,8%
Aktywa 22 668,00 17 846,00
-21,3%
19 932,00
11,7%
Kapitał własny -4 448,00 -4 965,00
---
-3 700,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---