Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:30
kontakt
CZARNKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 105,00 1 712,00
54,9%
2 179,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -906,00 -585,00
---
-350,00
---
Zysk (strata) brutto -1 310,00 -783,00
---
-503,00
---
Zysk (strata) netto -1 310,00 -783,00
---
-503,00
---
Amortyzacja 234,00 228,00
-2,6%
226,00
-0,9%
Aktywa 23 997,00 24 380,00
1,6%
24 412,00
0,1%
Kapitał własny -5 697,00 -2 881,00
---
1 116,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,19
---
0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,05
---
-0,03
---