Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 15:07
kontakt
CCS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48 734,00 53 379,00
9,5%
35 606,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 346,00 1 696,00
26,0%
759,00
-55,2%
Zysk (strata) brutto 2 067,00 1 457,00
-29,5%
1 622,00
11,3%
Zysk (strata) netto 1 797,00 1 153,00
-35,8%
1 514,00
31,3%
Amortyzacja 305,00 309,00
1,3%
336,00
8,7%
Aktywa 36 173,00 37 922,00
4,8%
35 870,00
-5,4%
Kapitał własny 18 017,00 15 515,00
-13,9%
17 028,00
9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,13 0,98
-13,9%
1,07
9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,07
-35,4%
0,10
30,1%