Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 17:36
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 934,00 9 107,00
14,8%
8 448,00
-7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 544,00 5 482,00
115,5%
-906,00
---
Zysk (strata) brutto 3 794,00 7 241,00
90,9%
-308,00
---
Zysk (strata) netto 3 502,00 6 315,00
80,3%
-788,00
---
Amortyzacja 314,00 300,00
-4,5%
337,00
12,3%
Aktywa 120 922,00 101 128,00
-16,4%
102 158,00
1,0%
Kapitał własny 87 622,00 93 937,00
7,2%
97 690,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 125,29 134,32
7,2%
139,68
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,01 9,03
80,3%
-1,13
---