Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 09:04
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 071,00 14 960,00
-12,4%
11 863,00
-20,7%
12 011,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 362,00 10 098,00
-18,3%
6 887,00
-31,8%
8 639,00
25,4%
Zysk (strata) brutto 13 032,00 11 570,00
-11,2%
7 800,00
-32,6%
10 001,00
28,2%
Zysk (strata) netto 12 135,00 10 760,00
-11,3%
7 109,00
-33,9%
9 299,00
30,8%
Amortyzacja 195,00 324,00
66,2%
297,00
-8,3%
363,00
22,2%
Aktywa 84 694,00 100 171,00
18,3%
103 729,00
3,6%
115 446,00
11,3%
Kapitał własny 78 311,00 91 150,00
16,4%
100 022,00
9,7%
109 320,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 115,26 134,16
16,4%
147,21
9,7%
160,90
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 17,86 15,84
-11,3%
10,46
-33,9%
13,69
30,8%