Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:53
kontakt
CORMAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 093,00 12 295,00
10,8%
12 887,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -351,00 733,00
---
-692,00
---
Zysk (strata) brutto -121,00 212,00
---
13 165,00
6 109,9%
Zysk (strata) netto -121,00 212,00
---
13 165,00
6 109,9%
Amortyzacja 813,00 929,00
14,3%
887,00
-4,5%
Aktywa 107 169,00 108 917,00
1,6%
98 436,00
-9,6%
Kapitał własny 64 648,00 65 539,00
1,4%
64 813,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,78
1,3%
0,77
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,16
5 100,0%