Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 03:47
kontakt
CONSOLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 734,00 955,00
30,1%
1 228,00
28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12,00 120,00
900,0%
578,00
381,7%
Zysk (strata) brutto 10,00 107,00
970,0%
662,00
518,7%
Zysk (strata) netto -1,00 104,00
---
605,00
481,7%
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 2 072,00 2 208,00
6,6%
2 761,00
25,0%
Kapitał własny 1 858,00 1 873,00
0,8%
2 477,00
32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,87
0,8%
2,48
32,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,10
---
0,60
481,7%