Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 15:18
kontakt
COMPERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 456,00 6 214,00
39,5%
7 357,00
18,4%
2 699,00
-63,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 788,00 500,00
-36,5%
829,00
65,8%
1 511,00
82,3%
Zysk (strata) brutto 798,00 489,00
-38,7%
811,00
65,8%
1 501,00
85,1%
Zysk (strata) netto 723,00 339,00
-53,1%
704,00
107,7%
1 220,00
73,3%
Amortyzacja 222,00 430,00
93,7%
428,00
-0,5%
431,00
0,7%
Aktywa 30 335,00 32 068,00
5,7%
33 041,00
3,0%
34 141,00
3,3%
Kapitał własny 26 323,00 26 664,00
1,3%
27 367,00
2,6%
28 511,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,50 7,56
0,9%
7,76
2,6%
8,08
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,10
-53,4%
0,20
108,3%
0,35
73,0%