Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 05:03
kontakt
COMECO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 320,00 4 722,00
-11,2%
1 174,00
-75,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 174,00 4,00
-97,7%
-1 329,00
---
Zysk (strata) brutto 64,00 -100,00
---
-1 441,00
---
Zysk (strata) netto 64,00 -100,00
---
-1 441,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
19,00
0,0%
Aktywa 7 259,00 7 472,00
2,9%
5 383,00
-28,0%
Kapitał własny 1 768,00 1 668,00
-5,7%
227,00
-86,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-5,5%
0,02
-86,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,12
---