Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 19:39
kontakt
COMARCH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 275 297,00 287 230,00
4,3%
376 986,00
31,2%
315 833,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 069,00 8 293,00
---
-10 070,00
---
18 738,00
---
Zysk (strata) brutto 54 951,00 39 715,00
-27,7%
-23 181,00
---
24 781,00
---
Zysk (strata) netto 54 585,00 34 982,00
-35,9%
-30 760,00
---
21 017,00
---
Amortyzacja 12 945,00 13 176,00
1,8%
13 865,00
5,2%
13 812,00
-0,4%
Aktywa 1 562 212,00 1 597 254,00
2,2%
1 656 791,00
3,7%
1 657 656,00
0,1%
Kapitał własny 1 039 075,00 1 075 026,00
3,5%
1 054 059,00
-2,0%
1 074 538,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 127,76 132,18
3,5%
129,60
-2,0%
132,12
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,71 4,30
-35,9%
-3,78
---
2,58
---