Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 23:37
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 189 064,00 171 170,00
-9,5%
170 712,00
-0,3%
172 875,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 314,00 14 137,00
-26,8%
-1 260,00
---
12 912,00
---
Zysk (strata) brutto 16 982,00 11 269,00
-33,6%
-2 977,00
---
10 295,00
---
Zysk (strata) netto 15 837,00 10 501,00
-33,7%
-545,00
---
4 831,00
---
Amortyzacja 1 766,00 2 157,00
22,1%
1 676,00
-22,3%
2 349,00
40,2%
Aktywa 469 246,00 499 560,00
6,5%
553 751,00
10,8%
644 406,00
16,4%
Kapitał własny 100 957,00 166 529,00
65,0%
165 928,00
-0,4%
170 759,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,49 2,81
12,6%
2,80
-0,4%
2,48
-11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,18
-54,7%
-0,01
---
0,07
---