Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 14:59
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 220,00 2 413,00
-25,1%
2 422,00
0,4%
2 498,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 183 395,00 122 251,00
-33,3%
117 788,00
-3,7%
58 990,00
-49,9%
Zysk (strata) brutto 184 292,00 123 307,00
-33,1%
118 395,00
-4,0%
58 813,00
-50,3%
Zysk (strata) netto 180 145,00 122 913,00
-31,8%
117 326,00
-4,5%
59 243,00
-49,5%
Amortyzacja 76,00 74,00
-2,6%
75,00
1,4%
70,00
-6,7%
Aktywa 1 177 254,00 1 274 604,00
8,3%
1 422 624,00
11,6%
1 601 478,00
12,6%
Kapitał własny 1 151 168,00 1 274 081,00
10,7%
1 391 407,00
9,2%
1 450 650,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,72 7,43
10,7%
8,12
9,2%
8,46
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,72
-31,8%
0,68
-4,6%
0,35
-49,4%