Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 11:01
kontakt
PROACTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -113,00 -150,00
---
-352,00
---
-407,00
---
Zysk (strata) brutto -114,00 -151,00
---
-352,00
---
-408,00
---
Zysk (strata) netto -114,00 -151,00
---
-352,00
---
-408,00
---
Amortyzacja 11,00 23,00
109,1%
10,00
-56,5%
7,00
-30,0%
Aktywa 1 698,00 3 380,00
99,1%
1 603,00
-52,6%
53 351,00
3 228,2%
Kapitał własny 1 603,00 3 295,00
105,6%
1 250,00
-62,1%
52 312,00
4 085,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,16
-22,1%
0,47
198,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,04
---
-0,00
---