Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 06:02
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 936,00 52 826,00
26,0%
94 762,00
79,4%
45 039,00
-52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 098,00 -8 382,00
---
-19 482,00
---
-11 560,00
---
Zysk (strata) brutto -11 672,00 -8 529,00
---
-20 203,00
---
-11 401,00
---
Zysk (strata) netto -7 512,00 -8 110,00
---
-15 624,00
---
-11 669,00
---
Amortyzacja 11 649,00 11 519,00
-1,1%
11 519,00
0,0%
11 705,00
1,6%
Aktywa 676 261,00 666 058,00
-1,5%
666 058,00
0,0%
640 761,00
-3,8%
Kapitał własny 530 912,00 503 340,00
-5,2%
503 340,00
0,0%
491 435,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,40 9,86
-5,2%
9,86
0,0%
0,96
-90,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,16
---
-0,16
---
-0,02
---