Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 16:53
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 453,00 1 330,00
-8,5%
896,00
-32,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 701,00 539,00
-23,1%
37,00
-93,1%
Zysk (strata) brutto 745,00 203,00
-72,8%
42,00
-79,3%
Zysk (strata) netto 714,00 538,00
-24,6%
35,00
-93,5%
Amortyzacja 301,00 449,00
49,2%
502,00
11,8%
Aktywa 19 092,00 19 149,00
0,3%
19 040,00
-0,6%
Kapitał własny 15 258,00 15 867,00
4,0%
15 934,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,22 11,67
4,0%
11,72
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,40
-24,6%
0,03
-93,4%