Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 16:37
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 859 000,00 51 194 000,00
-10,0%
69 222 000,00
35,2%
43 075 000,00
-37,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 154 000,00 27 507 000,00
109,1%
19 142 000,00
-30,4%
13 304 000,00
-30,5%
Zysk (strata) brutto 12 921 000,00 25 324 000,00
96,0%
18 035 000,00
-28,8%
23 721 000,00
31,5%
Zysk (strata) netto 10 453 000,00 19 967 000,00
91,0%
6 376 000,00
-68,1%
16 460 000,00
158,2%
Amortyzacja 5 741 000,00 5 808 000,00
1,2%
5 833 000,00
0,4%
5 679 000,00
-2,6%
Aktywa 1 572 528 000,00 1 029 000 000,00
-34,6%
851 931 000,00
-17,2%
812 423 000,00
-4,6%
Kapitał własny 35 468 000,00 198 440 000,00
459,5%
222 220 000,00
12,0%
164 721 000,00
-25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 65,93 368,86
459,5%
413,06
12,0%
306,18
-25,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 19,43 37,11
91,0%
11,85
-68,1%
30,60
158,1%