Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 01:55
kontakt
CEREALPLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 6,00
---
-20,00
---
6,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 6,00
---
-16,00
---
1,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 6,00
---
-16,00
---
1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 85,00 91,00
7,1%
92,00
1,1%
96,00
4,3%
Kapitał własny 16,00 16,00
0,0%
6,00
-62,5%
7,00
16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,00
-66,7%
0,00
33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,01
---
0,00
---