Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 14:22
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00 -84,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) brutto 1 108,00 41,00
-96,3%
5 087,00
12 307,3%
Zysk (strata) netto 1 108,00 41,00
-96,3%
5 087,00
12 307,3%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 12 498,00 9 275,00
-25,8%
17 883,00
92,8%
Kapitał własny 10 301,00 6 515,00
-36,8%
15 268,00
134,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,08
-36,4%
0,18
133,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,06
---