Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 06:10
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 569,00 7 569,00
0,0%
1 225,00
-83,8%
1 221,00
-0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 019,00 6 019,00
0,0%
277,00
-95,4%
-132,00
---
Zysk (strata) brutto 6 370,00 6 370,00
0,0%
21 267,00
233,9%
1 305,00
-93,9%
Zysk (strata) netto 5 159,00 5 159,00
0,0%
16 968,00
228,9%
236,00
-98,6%
Amortyzacja 62,00 62,00
0,0%
58,00
-6,5%
133,00
129,3%
Aktywa 132 959,00 132 959,00
0,0%
130 925,00
-1,5%
124 089,00
-5,2%
Kapitał własny 99 288,00 99 288,00
0,0%
116 251,00
17,1%
104 965,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,42 13,42
0,0%
15,71
17,1%
14,18
-9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,70
0,0%
2,29
229,0%
0,03
-98,6%