Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:05
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 177 820,00 177 820,00
0,0%
113 149,00
-36,4%
203 081,00
79,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 86 201,00 86 201,00
0,0%
50 118,00
-41,9%
94 688,00
88,9%
Zysk (strata) brutto 92 613,00 92 613,00
0,0%
58 682,00
-36,6%
109 903,00
87,3%
Zysk (strata) netto 69 515,00 69 515,00
0,0%
42 345,00
-39,1%
96 873,00
128,8%
Amortyzacja 20 928,00 20 928,00
0,0%
20 711,00
-1,0%
50 977,00
146,1%
Aktywa 2 156 138,00 2 156 138,00
0,0%
2 087 276,00
-3,2%
2 126 592,00
1,9%
Kapitał własny 1 934 781,00 1 934 781,00
0,0%
1 874 497,00
-3,1%
1 966 039,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,21 19,21
0,0%
18,61
-3,1%
19,52
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,69
0,0%
0,42
-39,1%
0,96
129,0%