Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.21, godz. 06:36
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 146 298,00 220 875,00
51,0%
103 206,00
-53,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 479,00 82 662,00
81,8%
21 506,00
-74,0%
Zysk (strata) brutto 39 824,00 82 057,00
106,0%
23 090,00
-71,9%
Zysk (strata) netto 34 928,00 75 437,00
116,0%
21 687,00
-71,3%
Amortyzacja 25 284,00 24 896,00
-1,5%
24 613,00
-1,1%
Aktywa 2 774 764,00 2 048 030,00
-26,2%
2 039 901,00
-0,4%
Kapitał własny 2 173 861,00 1 755 642,00
-19,2%
1 788 063,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,58 17,43
-19,2%
17,75
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,75
115,9%
0,22
-71,3%