Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 15:42
kontakt
CDPROJEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 565 047,00 146 298,00
-90,7%
220 875,00
51,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 952 891,00 45 479,00
-95,2%
82 662,00
81,8%
Zysk (strata) brutto 957 611,00 39 824,00
-95,8%
82 057,00
106,0%
Zysk (strata) netto 967 778,00 34 928,00
-96,4%
75 437,00
116,0%
Amortyzacja 233 684,00 25 284,00
-89,2%
24 896,00
-1,5%
Aktywa 2 749 262,00 2 774 764,00
0,9%
2 048 030,00
-26,2%
Kapitał własny 2 131 344,00 2 173 861,00
2,0%
1 755 642,00
-19,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,18 21,58
1,9%
17,43
-19,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,62 0,35
-96,4%
0,75
115,9%