Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 22:47
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 648,00 20 797,00
24,9%
21 711,00
4,4%
18 258,00
-15,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 201,00 55 534,00
222,9%
-48 237,00
---
49 787,00
---
Zysk (strata) brutto 11 371,00 18 228,00
60,3%
-32 078,00
---
37 755,00
---
Zysk (strata) netto 8 900,00 14 417,00
62,0%
-26 443,00
---
30 560,00
---
Amortyzacja 2 059,00 3 502,00
70,1%
-624,00
---
1 527,00
---
Aktywa 2 855 742,00 2 514 826,00
-11,9%
2 608 242,00
3,7%
2 771 730,00
6,3%
Kapitał własny 1 093 059,00 1 107 443,00
1,3%
1 081 032,00
-2,4%
1 111 594,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,95 43,56
1,4%
42,52
-2,4%
43,72
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,57
62,0%
-1,04
---
1,20
---