Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:18
kontakt
CARPATHIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -209,00 -185,00
---
-178,00
---
-197,00
---
Zysk (strata) brutto -1 930,00 -1 363,00
---
1 447,00
---
-1 120,00
---
Zysk (strata) netto -1 569,00 -1 139,00
---
1 148,00
---
-888,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
9,00
0,0%
10,00
11,1%
Aktywa 14 646,00 13 240,00
-9,6%
14 687,00
10,9%
13 521,00
-7,9%
Kapitał własny 13 234,00 12 095,00
-8,6%
13 242,00
9,5%
12 354,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,15 2,88
-8,6%
3,15
9,5%
2,94
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,27
---
0,27
---
-0,21
---