Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 13:56
kontakt
CARPATHIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -180,00 -168,00
---
-180,00
---
-166,00
---
Zysk (strata) brutto -104,00 398,00
---
-104,00
---
-223,00
---
Zysk (strata) netto -123,00 353,00
---
353,00
0,0%
-181,00
---
Amortyzacja 9,00 10,00
11,1%
10,00
0,0%
10,00
0,0%
Aktywa 13 377,00 13 748,00
2,8%
13 748,00
0,0%
12 119,00
-11,8%
Kapitał własny 12 231,00 12 584,00
2,9%
12 584,00
0,0%
11 247,00
-10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 2,99
2,9%
2,99
0,0%
2,68
-10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,08
---
0,08
0,0%
-0,04
---