Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 21:07
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 656,00 898,00
-45,8%
1 143,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 522,00 -357,00
---
-616,00
---
Zysk (strata) brutto 401,00 -345,00
---
-613,00
---
Zysk (strata) netto 343,00 -345,00
---
-519,00
---
Amortyzacja 388,00 506,00
30,4%
990,00
95,7%
Aktywa 13 295,00 13 285,00
-0,1%
13 721,00
3,3%
Kapitał własny 10 089,00 9 744,00
-3,4%
9 225,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,74 6,51
-3,4%
6,16
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,23
---
-0,35
---