Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 09:02
kontakt
CAPITEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 109,00 31 109,00
0,0%
47 277,00
52,0%
47 277,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 539,00 26 539,00
0,0%
43 759,00
64,9%
43 759,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 15 996,00 15 996,00
0,0%
41 965,00
162,3%
41 965,00
0,0%
Zysk (strata) netto 15 996,00 15 996,00
0,0%
41 965,00
162,3%
41 965,00
0,0%
Amortyzacja 529,00 529,00
0,0%
431,00
-18,5%
431,00
0,0%
Aktywa 518 853,00 518 853,00
0,0%
550 896,00
6,2%
550 896,00
0,0%
Kapitał własny 68 081,00 68 081,00
0,0%
110 046,00
61,6%
110 046,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,68
0,0%
1,10
61,5%
1,10
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,0%
0,42
162,5%
0,42
0,0%