Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 17:08
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 837 000,00 2 986 400,00
5,3%
3 032 900,00
1,6%
Przychody z tytułu prowizji 635 500,00 657 500,00
3,5%
673 400,00
2,4%
Wynik na działalności bankowej 1 359 000,00 1 692 800,00
24,6%
1 728 800,00
2,1%
Zysk (strata) brutto 1 191 400,00 1 405 200,00
17,9%
1 480 600,00
5,4%
Zysk (strata) netto 908 700,00 1 099 400,00
21,0%
1 162 000,00
5,7%
Amortyzacja 69 900,00 68 300,00
-2,3%
68 300,00
0,0%
Aktywa 221 676 200,00 0,00
---
226 903 000,00
---
Kapitał własny 11 171 500,00 12 875 100,00
15,2%
15 114 200,00
17,4%
Współczynnik wypłacalności 17,88 18,49
3,4%
18,13
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,87 98,96
15,2%
116,17
17,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,98 8,45
21,0%
8,93
5,7%