Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 01:52
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 198 800,00 1 226 100,00
2,3%
1 274 700,00
4,0%
Przychody z tytułu prowizji 520 300,00 546 100,00
5,0%
582 100,00
6,6%
Wynik na działalności bankowej 723 700,00 907 100,00
25,3%
985 800,00
8,7%
Zysk (strata) brutto 514 800,00 810 500,00
57,4%
823 600,00
1,6%
Zysk (strata) netto 385 600,00 615 300,00
59,6%
638 400,00
3,8%
Amortyzacja 68 200,00 68 600,00
0,6%
67 500,00
-1,6%
Aktywa 190 014 900,00 192 552 700,00
1,3%
195 573 400,00
1,6%
Kapitał własny 17 358 100,00 17 611 400,00
1,5%
17 247 200,00
-2,1%
Współczynnik wypłacalności 20,13 19,36
-3,8%
18,48
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 133,42 135,37
1,5%
132,57
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,96 4,73
59,5%
4,91
3,8%