Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 12:25
kontakt
BRAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32,00 14,00
-56,2%
9,00
-35,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69,00 -60,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto 69,00 -60,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) netto 69,00 -60,00
---
-4,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 633,00 21 547,00
-0,4%
21 557,00
0,0%
Kapitał własny 18 741,00 18 681,00
-0,3%
18 676,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
-0,5%
0,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---