Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 09:47
kontakt
BRAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 32,00
---
14,00
-56,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -68,00 69,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) brutto 382,00 69,00
-81,9%
-60,00
---
Zysk (strata) netto 354,00 69,00
-80,5%
-60,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 554,00 21 633,00
0,4%
21 547,00
-0,4%
Kapitał własny 18 672,00 18 741,00
0,4%
18 681,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,21
-42,5%
0,21
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-85,7%
-0,00
---