Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 07:18
kontakt
BRAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
32,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 -68,00
---
69,00
---
Zysk (strata) brutto -305,00 382,00
---
69,00
-81,9%
Zysk (strata) netto -305,00 354,00
---
69,00
-80,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 623,00 21 554,00
-0,3%
21 633,00
0,4%
Kapitał własny 18 318,00 18 672,00
1,9%
18 741,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,37
1,9%
0,21
-42,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
-85,7%