Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.22, godz. 18:37
kontakt
BRAND24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 508,00 3 622,00
3,2%
3 834,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 249,00 225,00
-9,6%
303,00
34,7%
Zysk (strata) brutto 149,00 137,00
-8,1%
233,00
70,1%
Zysk (strata) netto 111,00 81,00
-27,0%
164,00
102,5%
Amortyzacja 543,00 563,00
3,7%
535,00
-5,0%
Aktywa 10 105,00 10 097,00
-0,1%
9 961,00
-1,3%
Kapitał własny 4 016,00 4 097,00
2,0%
4 261,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,87 1,90
2,0%
1,98
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-26,9%
0,08
100,0%