Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 13:08
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 403 088,00 375 472,00
-6,9%
356 521,00
-5,0%
Przychody z tytułu prowizji 21 277,00 21 179,00
-0,5%
21 177,00
-0,0%
Wynik na działalności bankowej 44 746,00 39 432,00
-11,9%
57 338,00
45,4%
Zysk (strata) brutto 31 912,00 15 080,00
-52,7%
71 431,00
373,7%
Zysk (strata) netto 21 580,00 -3 064,00
---
44 536,00
---
Amortyzacja 14 828,00 15 573,00
5,0%
15 347,00
-1,5%
Aktywa 21 881 012,00 21 869 452,00
-0,1%
20 896 850,00
-4,4%
Kapitał własny 2 104 147,00 2 129 805,00
1,2%
2 169 613,00
1,9%
Współczynnik wypłacalności 16,48 16,71
1,4%
16,71
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,64 22,91
1,2%
23,34
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,03
---
0,48
---