Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:49
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 101 809,00 100 541,00
-1,2%
99 144,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 19 922,00 21 357,00
7,2%
21 372,00
0,1%
Wynik na działalności bankowej 38 892,00 46 809,00
20,4%
60 535,00
29,3%
Zysk (strata) brutto 6 054,00 8 576,00
41,7%
28 653,00
234,1%
Zysk (strata) netto 2 222,00 4 204,00
89,2%
24 157,00
474,6%
Amortyzacja 11 125,00 11 230,00
0,9%
11 438,00
1,9%
Aktywa 19 654 787,00 19 500 782,00
-0,8%
19 341 685,00
-0,8%
Kapitał własny 1 912 475,00 1 901 764,00
-0,6%
1 917 389,00
0,8%
Współczynnik wypłacalności 15,76 16,48
4,6%
16,01
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,58 20,46
-0,6%
20,63
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
87,5%
0,26
477,8%