Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 05:38
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 341 138,00 2 384 715,00
1,9%
2 467 064,00
3,5%
2 417 404,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 361 504,00 340 756,00
-5,7%
347 556,00
2,0%
388 297,00
11,7%
Wynik na działalności bankowej 728 582,00 792 741,00
8,8%
60 282,00
-92,4%
1 004 932,00
1 567,1%
Zysk (strata) brutto 657 961,00 650 568,00
-1,1%
-180 187,00
---
784 738,00
---
Zysk (strata) netto 450 035,00 437 689,00
-2,7%
-361 944,00
---
577 992,00
---
Amortyzacja 116 340,00 115 851,00
-0,4%
117 279,00
1,2%
125 816,00
7,3%
Aktywa 145 440 968,00 151 955 753,00
4,5%
156 388 399,00
2,9%
154 292 666,00
-1,3%
Kapitał własny 12 554 716,00 13 063 743,00
4,1%
12 812 709,00
-1,9%
13 426 561,00
4,8%
Współczynnik wypłacalności 16,96 16,97
0,1%
17,28
1,8%
17,42
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,02 88,46
4,1%
86,76
-1,9%
90,92
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,05 2,96
-2,7%
-2,45
---
3,91
---