Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 13:51
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 203,00 166,00
-18,2%
147,00
-11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25,00 26,00
4,0%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 20,00 20,00
0,0%
-3,00
---
Zysk (strata) netto 20,00 20,00
0,0%
-3,00
---
Amortyzacja 23,00 23,00
0,0%
12,00
-47,8%
Aktywa 377,00 253,00
-32,9%
245,00
-3,2%
Kapitał własny -81,00 -61,00
---
-64,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,04
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
-0,00
---