Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.18, godz. 23:30
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 419,00 16 417,00
32,2%
12 626,00
-23,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 615,00 8 116,00
44,5%
3 997,00
-50,8%
Zysk (strata) brutto 5 944,00 8 328,00
40,1%
4 015,00
-51,8%
Zysk (strata) netto 5 814,00 8 198,00
41,0%
3 885,00
-52,6%
Amortyzacja 2 941,00 2 915,00
-0,9%
2 880,00
-1,2%
Aktywa 85 003,00 86 493,00
1,8%
83 716,00
-3,2%
Kapitał własny 41 424,00 49 623,00
19,8%
53 508,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,34 2,81
19,8%
3,03
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,46
41,0%
0,22
-52,6%